Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień

Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Celem działalności punktu jest zdiagnozowanie problemów pacjenta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenia wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmują:

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień, mgr Małgorzata Bilkowska

IV piątek miesiąca w godz. 16-18.

TEL: 14 688 88 81 ; 539-096-144

Punkt Konsultacyjny nie jest placówką leczenia uzależnień, leczeniem uzależnionych zajmują się Zakłady Lecznictwa Odwykowego.