Poradnia Psychologiczna

Aleksandra Pirga
Psycholog, psycholog kwalifikowany w diagnozie i terapii neuropsychologicznej

Przyjmuje w poniedziałki w godz.: 9:00-17:00 oraz w czwartki w godz.: 11:00-19:00

 

Gabinet specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz diagnozie i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych. Oferta gabinetu jest skierowana głównie do osób:

 • po udarach,
 • po urazach mózgu,
 • po operacjach neurochirurgicznych np. z powodu guza mózgu,
 • z chorobami otępiennymi, np. chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, otępieniem czołowo-skroniowym,
 • z innymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego OUN,
 • zdrowych, zaniepokojonych problemami z pamięcią, trudnościami w koncentracji uwagi.

Oprócz diagnozy i terapii neuropsychologicznej gabinet prowadzi również diagnozę:

 • inteligencji (IQ) – ogólny poziom intelektualny, mocne i słabe strony, funkcjonowanie poznawcze, diagnoza upośledzenia umysłowego i jego stopnia,
 • osobowości,
 • pełne badania psychologiczne dla celów orzeczniczych (wymagane dla komisji ZUS, Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności),
 • diagnoza pomocnicza dla lekarzy psychiatrów (inteligencja, osobowość, obecność zmian OUN).

Diagnoza neuropsychologiczna:
Jest skierowana do osób po udarach, urazach mózgu, operacjach neurochirurgicznych oraz osób z chorobami otępiennymi (np. choroba Alzhemiera, Parkinsona, otępienie czołowo-skroniowe) oraz innymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego. Badanie to służy ocenie funkcji poznawczych.

Rehabilitacja neuropsychologiczna:
Celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest usprawnienie funkcji poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych oraz zachowania zaburzonych wskutek uszkodzeń mózgu, powstałych w wyniku udaru, urazu, operacji neurochirurgicznej lub w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. Obok rehabilitacji za pomocą ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta, stosowana jest również rehabilitacja wspomagana komputerowo, za pomocą programów RehaCom oraz AFASYSTEM.


Katarzyna Bortnowska
Psycholog, oligofrenopedagog
Przyjmuje w piątki w godz.: 15:00-18:00

 

Dzieci i młodzież:

 • trening zastępowania agresji,
 • pomoc w trudnościach w komunikacji interpersonalnej,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie – zajęcia terapeutyczne.

Dla rodziców:

 • trening komunikacji interpersonalnej,
 • trening radzenia sobie ze stresem,
 • konsultacje rodzinne,
 • trening asertywności,
 • jak pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poradnictwo

 

Masz pytania? Zadzwoń!

Tel. 14 688 88 80
Tel. 14 688 88 81

Nasz adres

Miejska Przychodnia Lekarska nr II
ul. Mościckiego 14
33-100 Tarnów

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: 7:30 - 18:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

Media społecznościowe

Facebook - (Kliknij)
Google+ (Kliknij)
Wdrożenie: spring2mind.pl Przychodnia Tarnów